2014-11-13

ЛЮБОВ БЕЗ КОРДОНІВ (LOVE WITHOUT BORDERS)


Про цей сюрприз ми дізналися заздалегідь. Французькі друзі-теософи, співчуваючи ситуації в нашій країні, виготовили для українських дітей 175 м'яких іграшок, щоб вручити їх членам української делегації на Європейському Конгресі в Парижі в серпні 2014г. Нам їх урочисто вручили Президент ТТ пан Тім Бойд, Президент міжнародного ТОС пані Діана Данінгхен-Шапотен і керівник Французького відділення ТОС Мішель Шапотен. Ми були в захваті, побачивши цих чудових різноколірних ведмедиків.
Усім десяти членам нашої делегації випала честь везти ці подарунки додому і потім розподіляти їх по наших відділеннях і групах. Ведмедики поїхали в різні міста: Київ, Кіровоград, Львів, Одесу, Кривий ріг, Харків, Дніпропетровськ. І ось вже дітки можуть отримати цих посланців любові у свої руки.
До зустрічей з дітьми готувалися спеціально. Дітям розповіли про Францію, про Париж, про людей, які своїми руками виготовили з любов'ю ці подарунки, В Кривому Розі наш волонтер Петро Скорик навіть зробив дітям листівки з видом Ейфелевої Вежі і написом «З найкращими побажаннями дітям України від волонтерської групи теософів Франції».

Посмішки,  захоплені блискучі очки дітей, слова вдячності - це так багато означає сьогодні. Нехай ці посмішки побачать ті, хто створив це диво, трудівники ТОС Франції.
Передаємо їм теплі слова вдячності від учасників цієї акції, членів ТОС України.
ТОС України

LOVE WITHOUT BORDERS

About this surprise we have learnt in advance. The French friends-theosophists, sympathizing with a situation in our country, have made by their hands for Ukrainian children of 175 soft toys just to hand them over to the members of the Ukrainian delegation at the European Congress in Paris in August 2014. Mr. TS President Tim Boyd, the President international ТОS Mrs. Diana Daninghen-Shapotin and the head of French TOS branch Michel Shapotin were solemnly handed over those toys to us. We were delighted, having seen these remarkable multi-coloured teddy bears.
All to ten members of our delegation had an honour to carry these gifts home and then to distribute them for our branches and groups. Bears have gone to different cities: Kyiv, Kirovohrad, Lviv, Odesa, Kryvyi Rig, Kharkiv, Dnipropetrovsk. And now groups of children can already receive these messengers of love in their hands.
We specially prepared for meetings with children. We have told to children about France, about people who with loving care, by hands have done these gifts, In Kryvyi Rig our volunteer Petro Skoryk even has made to children the picturesque postcards of Tour d'Eiffel and an inscription «With the best regards to children of Ukraine from voluntary group of French theosophists».
Smiles, enthusiastic brilliant children eyes, gratitude words mean so much today. Let these smiles will be seen by those who has created this miracle, ТОS workers of France.
We transfer to them warm words of gratitude from participants of this action, ТОS members of Ukraine.
ТОS of Ukraine

Комментариев нет:

Отправить комментарий